Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

Ši pirkimo – pardavimo sutartis nustato UAB „VIRI Technologija“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo ( toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „shop.viri.lt“.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas:
Pirkėjas, išsirinkęs jam siūlomas prekes, suformuoja užsakymų krepšelį.

Suformavęs prekių krepšelį Pirkėjas suveda būtinus duomenis užsakymo vykdymui (vardas, pavardė, telefonas, pristatymo adresas ir pan.).

Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas paspaudžia mygtuką patvirtindamas užsakymą.

Po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna patvirtinimą apie sutarties sudarymą.

Apmokėjimas ir pristatymas

Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti per dvi darbo dienas, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą kainos nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.

Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo – pardavimo sutartį pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu adresu per 3-4 d.d. nuo prekių apmokėjimo dienos. Pristatymo terminas kaimyninėse šalyse( Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje)— 5-7 d.d.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.

Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.
Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.

Prekių grąžinimas

Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jeigu prekė yra kokybiška (t.y. nebuvo sugadinta) ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

Daiktų trūkumai šalinami, daiktai keičiami, grąžinami vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr.) patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
Pirkėjas grąžina Prekes savo lėšomis. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. Jeigu už prekę mokėjote nuolaidos kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kuponai nėra keičiami į grynuosius pinigus.

Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.