Sąlygos ir Naudojimo tvarka

Bendrosios nuostatos

Ši pirkimo-pardavimo sutartis nustato bendrąsias UAB „VIRI Technologija” (toliau – Pardavėjas) ir Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę perkant prekes iš elektroninės parduotuvės „shop.viri.lt”.

Kaip atlikti pirkimą

Pirkėjas pasirenka siūlomas prekes ir suformuoja užsakymo krepšelį.

Sudaręs užsakymo krepšelį, klientas įveda užsakymui įvykdyti reikalingus duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, pristatymo adresą ir t. t.)

Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo tos akimirkos, kai pirkėjas paspaudžia prekės patvirtinimo mygtuką.

Išsiuntus užsakymą pardavėjui, pirkėjui pranešama, kad pirkimo sutartis sudaryta.

Mokėjimas ir pristatymas

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes per viena darbo dieną Pardavėjo pasiūlytu mokėjimo būdu. Jei Pirkėjas nesumoka už prekes per nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Pirkėjas atsisakė vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje arba Latvijoje nurodytu adresu per 5 dienas nuo apmokėjimo gavimo dienos, kaip numatyta pirkimo-pardavimo sutartyje.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes pagal internetinės parduotuvės sąlygas.

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per Pirkimo taisyklėse nustatytą terminą ir priimti pristatytas prekes.

Jei Pirkėjas pateikė netikslią informaciją arba klaidingą adresą, Pirkėjas privalo apmokėti visas Pardavėjo išlaidas, kurias jis patyrė dėl pateiktos neteisingos informacijos pristatant prekes.

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti pirkimo taisykles. Tokiu atveju taikomos taisyklės, kurios galiojo užsakymo registravimo metu.

Prireikus pardavėjas turi teisę reikalauti iš pirkėjo informacijos, patvirtinančios pirkėjo tapatybę.

Prekės gražinimas

Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu per 3 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, vadovaudamasis Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl paslaugų ir prekių teikimo elektroninių ryšių priemonėmis taisyklių patvirtinimo”. Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekės yra kokybiškos (nesugadintos) ir iš esmės nepasikeitė jų prekinė išvaizda.

Prekių trūkumai šalinami, prekės keičiamos, prekės grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217. „Dėl prekių grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
Prekės grąžinamos pirkėjo lėšomis. Keisti ir grąžinti prekes galima tik tuo atveju, jei prekė nebuvo naudota, neprarado prekinės išvaizdos ir nebuvo sugadinta. Pakuotės ar prekės pakeitimai, būtini prekės apžiūrai, nelaikomi esminiu prekinės išvaizdos pakeitimu. Jei už prekes buvo sumokėta nuolaidų kuponu, kuponas ir papildomai išleista suma grąžinama. Dovanų kuponai negali būti keičiami į čekius.

Galutinės nuostatos

Visi Pirkėjo ir Pardavėjo ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos valstybės teisės aktų nustatyta tvarka.